Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
renevalk.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- IP-adres
- Persoonsgegevens die u verstrekt tijdens en na het doen van een aanmelding
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
renevalk.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
renevalk.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
renevalk.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
renevalk.com deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
renevalk.com gebruikt analytische, technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor analytische cookies die zonder toesteming worden geplaatst worden uw gegevens door ons geanonimiseerd.
Met analytische cookies waarvoor jij vooraf toestemming moet geven kunnen Facebook en Google, na jouw toestemming, via hun cookies jouw surfgedrag op onze site volgen. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door renevalk.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons via het contact formulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. renevalk.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
renevalk.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Dankzij cookies kunnen wij zien hoe vaak je onze site bezoekt en waar je naar kijkt, we kunnen niet zien wie je bent of wat je hebt gegeten gisteravond.
De bedrijven die ons helpen met dit inzicht (Google) weten waarschijnlijk meer van je maar kunnen pas na jouw toestemming zien dat je op onze site bent.

Technische / noodzakelijke Cookies
Naam Aanbieder Doel Levensduur Plaatsing
PHPSESSID renevalk.com Verbeteren werking en beveiliging applicatie Tot je de website verlaat altijd
Analytische Cookies
Naam Aanbieder Doel Levensduur Plaatsing
kc renevalk.com Onthoudt jouw keuze voor analytische cookies Maximaal 3 jaar altijd
_ga Google.com Bezoekers onderscheiden op de site en het gebruik van de site analyseren 2 jaar altijd*
_fbp Renevalk.com Bezoekers onderscheiden op de site en het gebruik van de site analyseren 2 jaar na toestemming
wd, dpr, datr, sb, fr Facebook.com Bezoekers onderscheiden op de site en het gebruik van de site analyseren 2 jaar na toestemming
* Wanneer je geen toestemming hebt gegeven anonimiseren wij jouw ip-adres.

Dit overzicht is met zorg samengesteld maar inovaties bij externe partijen kunnen niet voorkomen dat dit overzicht incompleet is.
Indien je een cookie aantreft die niet in het overzicht staat vermeld en hier vragen over hebt kun je contact met ons opnemen.

Memoji
René Valk Logo

Renévalk.com

Postadres: Oosterstraat 50
1723WK Noord-Scharwoude

KVK: 74539035
BTW: NL184914978B01

privacyverklaring
algemene voorwaarden